Registering as a Member to IMGPost

Registering as a member to IMGPost is completely FREE and there are no optional payments for any extra features. That's because IMGPost relies solely on the income from adverts which are based around the website. Although nowadays many people use AdBlockers there are still a number of people that do not.

But that does not answer why YOU should register as a member on IMGPost and what benefits you get as a member rather than continuing to being a guest.

 • Membership is 100% FREE
 • Members get to upload 5 MegaByte pictures rather than 1 MegaByte for guests.
 • Members get to create albums and have full control of their photos (Edit / Delete & Password Protect albums / Allow photos to expire.
 • Guest photos are deleted automatically within a certain amount of time. However this does not affect member's photos.
 • Members get to control the image title and add descriptions of their photos.
Sửa hoặc chỉnh cỡ bất kì ảnh nào bởi nhấp vào xem thử
Sửa bất kì ảnh nào bởi chạm vào xem thử
Bạn có thể thêm nhiều ảnh nữa từ máy tính của bạn hoặc thêm địa chỉ ảnh.
Đang tải lên 0 ảnh (0% Hoàn tất)
Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
Upload xong rồi!
Đã tải nội dung lên . You can tạo album mới with the content just uploaded.
Đã tải nội dung lên .
You can tạo album mới with the content just uploaded. You must tạo tài khoản or đăng nhập to save this content into your account.
No ảnh have been uploaded
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
  Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
  Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
  JPG PNG BMP GIF 1 MB